Saturday, May 14

The world at my feet

BUt why am I feeling pushed into a corner then? I need to move, clear my head, but can't.

  • The heat
  • The Danger
  • The unkown area

1 comment:

Ia said...

"all förändring innebär ångest" som en kollega till mig sa härom veckan..

Samtidigt kommer man till en punkt som heter utvecklas - eller dö.